Bedrijvigheid en Groei

Je bent een bedrijvig mens en je verlangt naar groei. Zakelijke groei, kwaliteitsgroei, financiële groei, persoonlijke groei, groei in samenwerking…? Om te kunnen groeien is het belangrijk om te weten wat dan jouw persoonlijke taak is en de taak van de organisatie waar je mee verbonden bent. Welke volgende stap wil en kun je dan maken maken? Waar zie jij de kansen? Zie je ook belemmeringen?

In jouw bedrijvigheid als mens creëer je ruimte voor groei wanneer je kansen leert ontdekken en belemmeringen oplost. Zo schuilt er in het herkennen en wegnemen van belemmeringen groeipotentieel. Je leert ervan en  het wegnemen geeft ruimte. Niettemin kunnen er factoren zijn die groei blokkeren of zelfs onmogelijk maken. Ooit een blinde bokser ontmoet? Hoe reëel is jouw groeiperspectief persoonlijk en in relatie met de organisatie waar je mee verbonden bent?

Wat remt je en houdt je vast? Goed om dat voor jezelf persoonlijk en voor jouw team te onderzoeken.