Over mijn groei

Mijn leven had zo zijn verloop. Maar het werd ook steeds helderder dat er iets was, dat mij na aan het hart lag en dat ik toch niet kon bereiken. Dat schuurde. Het leek wel of er zand in mijn machine zat.  Dat zand was er, zo bleek, bij mij ingekomen als gevolg van ingrijpende gebeurtenissen die in mijn verleden verborgen lagen. In het hier en nu zorgde dat voor verwarring bij mijzelf en bij anderen. Het voelde als belemmeringen en blokkades. Het ontdekken en oplossen ervan maakte dat het denkbeeldige zand uit mijn machine verdween en dat ik ruimte vond voor persoonlijke groei en voor het zetten van nieuwe stappen.

 

Over Joop

​​

Joop

Zo had ik onbewust en onbedoeld patronen ontwikkeld die ooit functioneel waren en vaak ook nog functioneel konden zijn, maar die ook mijn presteren en groei belemmerden. Het zien van de oorsprong van deze patronen heeft mij vrijheid gegeven in het handelen in het hier en nu. Deze persoonlijke achtergrond is een inspiratiebron voor mij bij ​coaching op patronen in relatie tot groei in leiderschap, professioneel handelen en te nemen verander-stappen in organisaties. Vaak zien organisaties en teams zichzelf als een geoliede machine, maar waar toch zand in verborgen lijkt te zitten. Dat zorgt voor ongewenste wrijving en schuring. Het voor de hand liggende antwoord hierop is het oliespuitje voor meer smering in de vorm van betere samenwerking, meer overleg, betere vastlegging van processen enz. Zeker allemaal waardevol! Maar juist ook het opsporen en veranderen van de werking van het zand, de onbedoelde en ongewenste patronen ontdekken, leidt tot meer groei en tot het maken van volgende effectieve stappen.