Bronnen

Franz Ruppert
Over het opstellen van verlangen

Symbiose en autonomie

Virginia Satir

Over congruentie in
communicatie

Richard Sennett
Over het belang van coƶperatie
en vakmanschap
Website Richard Sennett

Emmanuel Levinas

Over hoe betekenis tot stand
komt in relatie met de ander
Wibe Veenbaas
Over de ambacht van het vak

Website Phoenix Opleidingen

Karl Weick

Over het belang van betekenis genereren in organisaties